Політика конфіденційності

Додому / Політика конфіденційності

Загальні положення

Політика конфіденційності – правила, якими регламентується збір, обробка, використання і захист персональних даних, що можуть бути запитані/отримані при використанні сайту crossborderwork.com (далі – Сайт).

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну або юридичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Адміністратор Сайту з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації будь-яких осіб, які використовують інформацію, розміщену на Сайті, а також суб’єктів Сайту – зареєстрованих на Сайті користувачів, тому ми прагнемо захищати конфіденційність персональних даних, тим самим створюючи і забезпечуючи максимально комфортні умови для використання Сайту.

Реєструючись на сайті, та проставляючи відмітку про ознайомлення з даною Політикою конфіденційності (далі – Політика), Ви надаєте згоду на обробку та зберігання Ваших персональних даних.

Перед використанням Сайту уважно ознайомтесь з Вашими правами та обов’язками щодо обробки та зберігання персональних даних, які зазначені в

статті 8 Закону України «Про захист персональних даних», даною Політикою, а також висловіть свою повну згоду з її умовами.

Збір та використання персональних даних

Збір персональних даних здійснюється виключно за Вашим свідомим та добровільним рішенням як суб'єкта персональних даних для використання функціональних можливостей Сайту.

Масштаби і тип збору та використання Ваших персональних даних різняться залежно від того, в якій ролі Ви плануєте використовувати функціональні можливості Сайту.

Здійснюючи залежно від обраної Вами ролі реєстрацію на Сайті та заповнюючи дані особистого облікового запису Ви надаєте наступні дані:

ПІБ, дата народження, стать, реєстраційний номер облікової картки платника податків або інші ідентифікаційні дані (серію та номер паспорту громадянина України), номер телефону та e-mail;

відомості, що стосуються Вашої професійної діяльності: місце роботи, посада, категорія посади, спеціальність, кваліфікація, науковий ступінь, вчене звання тощо;

додаткові реєстраційні відомості (для суб’єктів - Роботодавців: код ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця, адреса місця знаходження, вебсайт, форма діяльності та додаткові контактні дані.

При подальшому використанні Сайту автоматично здійснюється збір інформації про:

 • заявки щодо працевлаштування;
 • інформація про взаємодію суб’єктів Сайту;
 • відвідування та використання Сайту (інформація про тип і версію браузера, операційну систему комп’ютера, тривалість відвідування Порталу, кількість переглядів сторінок і веб-навігацію тощо);
 • інші особисті відомості, що містяться в запитах форм зворотного зв’язку / електронних повідомленнях.

 

Мета збору, обробки та використання персональних даних

Збір, обробка та використання персональних даних здійснюється з метою забезпечення рольового доступу, зокрема:

 • реєстрації суб’єктів Сайту (користувачів, уповноважених осіб Роботодавців;
 • організації електронної взаємодії суб’єктів Сайту через особисті кабінети;
 • узагальнення та систематизації реєстрів та структурованих даних, зокрема:
 • формування переліку вакансій від Роботодавців;
 • формування відкритого та неупередженого рейтингу Роботодавців;
 • формування переліку резюме Кандидатів на зайняття вакансій;
 • моніторинг, узагальнення та аналіз статистичних даних, що формуються суб’єктами Сайту в результаті його використання.

Персональні дані зберігаються на строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх збору, обробки та використання або до моменту припинення Вами використання Сайту шляхом видалення свого облікового запису на Сайті.

Доступ до персональних даних

Обмежений обсяг персональних даних (ПІБ, номер телефону, e-mail, місце роботи та посада, інформація про завершене навчання та попередній професійний досвід), що дозволяє взаємодіяти суб’єктам Сайту, стає доступним зареєстрованим на Порталі суб’єктам надання послуг у сфері працевлаштування (далі – Роботодавці).

Персональні дані особистого облікового запису Робітників стають доступними у повному обсязі зареєстрованим на Порталі Роботодавцям задля можливості налагодження співпраці.

Персональні дані Роботодавця як юридичної особи (за винятком персональних даних співробітника (уповноваженої особи) Роботодавця, що здійснює адміністрування профілю Роботодавця) є загальнодоступними для всіх суб’єктів Сайту.

В усіх інших випадках повний доступ до персональних даних зареєстрованих суб’єктів Сайту надано уповноваженій особі адміністратора Порталу.

Передача персональних даних третім особам

Адміністратор сайту не передає та не розголошує персональні дані, які отримує від зареєстрованих суб’єктів Сайту, третім особам.  

Розкриття персональних даних можливе у випадках, визначених чинним законодавством України, а також у випадку залучення третіх сторін, що надають технічну підтримку та/або послуги щодо удосконалення Сайту на умовах договору та за умови не розголошення персональних даних.

Сайт може містити гіперпосилання на сторонні веб-сайти та інші ресурси в мережі Інтернет третіх осіб. Ресурси третіх осіб можуть регулюватися власними правилами користування та конфіденційності. Ресурси третіх осіб та їх контент не перевіряються нами на відповідність вимогам (достовірності, повноти, законності тощо). Сайт не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на ресурсах третіх осіб.

Захист персональних даних

Адміністратор Сайту вживає необхідних процедурних і технічних заходів щодо захисту Ваших персональних даних від їх втрати, неправомірного доступу  до них або їх розповсюдження на Порталі.

Зміни до умов Політики

Адміністратор Сайту може змінювати цю Політику, щоб вона точно відображала методи збору, обробки, використання, доступу та захисту персональних даних.

Відповідно Ви повинні переглядати цю Політику періодично. Коли адміністратор Сайту змінює цю Політику, він оновлює дату «останньої зміни» у верхній частині цієї Політики. Зміни до цієї Політики є ефективними, коли вони опубліковані.

Ваші права

Зареєструвавшись на Сайті, Ви маєте право:

 • отримувати інформацію про джерела збору та місце збереження своїх персональних даних, мету їх обробки;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;
 • отримувати не пізніше тридцяти календарних днів з дня надходження запиту (крім випадків, передбачених Законом України «Про захист персональних даних») інформацію щодо обробки та використання Ваших персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням щодо обробки Ваших персональних даних;
 • звертатися із скаргами щодо опрацювання Ваших персональних даних володільцем чи розпорядником персональних даних до Уповноваженого Верховної ради України з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • відкликати згоду на обробку Ваших персональних даних.

 

Місце знаходження персональних даних

Володільцем та розпорядником персональних даних є Сайт crossborderwork.com.

Персональні дані зберігаються в автоматизованих системах Сайту crossborderwork.com.