Угода про використання

Додому / Угода про використання

Перед початком користування Сайтом crossborderwork.com, радимо Вам уважно прочитати цей документ.

Відкриваючи Сайт crossborderwork.com та отримуючи Послуги, які надає crossborderwork.com, при реєстрації та отриманні доступу до Особистого кабінету, ви приймаєте викладені в цій Угоді положення та умови, та зобов’язуєтесь дотримуватись їх. Якщо ви не погоджуєтесь з цими умовами в Угоді, просимо вас припинити користуватися цим Сайтом та Послугами, що надає crossborderwor.com.

В цій Угоді використовуються такі поняття та терміни:

 1. Crossborderwork.com Сайт пошуку роботи за кордоном, та пошуку працівників для роботи за кордоном.
 2. Робітник — фізична особа, що має повну цивільну дієздатність за застосовним правом чи правом країни її місцезнаходження, використовує Сайт або/та пройшла процедуру реєстрації на Сайті та отримує Послуги Сайту.
 3. Роботодавець — юридична особа, що розміщує інформаційні повідомлення (публічні у формі оголошень та приватні, у формі запрошень) стосовно вакансій та умов роботи, користуються функціоналом Сайту стосовно повідомлення про запрошення Робітників на роботу, та не є афілійованими з Сайтом.
 4. Користувач - зареєстрований на сайті Робітник, або Роботодавець (уповноважений представник Роботодавця). 
 5. Профіль — індивідуальна веб-сторінка (профіль) Користувача на Сайті, доступ до якої Користувач отримує у випадку проходження реєстрації, у якій відображаються Персональні дані Користувача та інша інформація, та через яку зареєстрований Користувач може отримувати Послуги Сайту, у тому числі, переглядати список та інформацію інших Користувачів, а також інформаційні повідомленя від інших Користувачів, та подавати заявки на роботу або пропонувати роботу. Доступ до Профілю Користувача мають конкретний Користувач, та адміністратор Сайту у обсязі, визначеному адміністратором Сайту.
 6. Персональні дані — інформація, яку надає Користувач при реєстрації Профілю на Сайті, а саме: ім’я, прізвище, номер телефону, адресу електронної пошти, стать, інформація про країну та населений пункт перебування, дата народження, громадянство (в тому числі інформація про наявність біометричного паспорта та робочої візи), інформація про попередній стаж роботи (сферу діяльності, навички, кількість років стажу).
 7. Послуги — усі інформаційні послуги, які надає Сайт.
 8. Політика конфіденційності — невід’ємна частина Угоди, що визначає порядок збору, збереження та обробки Персональних даних, а також регулює відносини щодо Персональних даних між Робітником, Роботодавцем та Сайтом; розміщена в інтернеті за адресою https://www.crossborderwork.com/page/privacy-policy.
 9. Сайт — веб-сайт, розміщений в інтернеті за адресою https://crossborderwork.com.
 10. Угода (Правила користування) — цей документ щодо користування Сайтом, усі зміни та доповнення до нього, а також Політика конфіденційності, що разом складають договір приєднання між Користувачем та crossborderwork.com згідно статті 634 Цивільного кодексу України.

Опис Послуг та порядок надання Послуг

Предметом цієї Угоди є порядок та особливості використання Користувачем Сайту його функціоналу, обов’язки та відповідальність Користувача, а також права та обов’язки Сайту щодо Користувачів.

Адміністрітор Сайту може змінювати умови використання Сайту та порядок надання Послуг, в тому числі надавати будь-які додаткові Послуги, а також вводити платні Послуги чи плату за використання Сайту.

Користувач реєструється на Сайті та створює Профіль шляхом введення особистого email та паролю. Він також заповнює інформацію у своєму Профілі, в тому числі, обов’язкові поля. Створення Профіля дозволяє Користувачу подавати заявки у відповідь на інформаційні повідомлення від інших Користувачів, отримувати запрошення від Користувачів, спілкуватися з ними в межах Сайту та за його межами, а також користуватися іншим функціоналом Сайту та Послугами.

Згідно умов цієї Угоди, crossborderwork.com надає Послуги, що включають в себе:

 • створення Профілю Користувачем з наданням доступу до цієї інформації іншим Користувачам;
 • надання доступу до бази інформаційних оголошень Користувачів;
 • надсилання запитів Користувачами щодо інформаційних повідомлень інших Користувачів;
 • надання інформації про контактні дані Користувачів у випадку запрошення Користувача для подальшої співпраці з іншим Користувачем;
 • розсилку інформаційних повідомлень від Користувачів та інших інформаційних повідомлень (включно, але не обмежуючись, стосовно будь-якої зміни на Сайті, щодо заявки Користувача та Профілю) від Сайту на номер телефону Користувача та/або на електронну пошту, якщо таку було вказано Користувачем.

 

Обов’язки Користувача

Користувач зобов’язаний використовувати Сайт та отримувати Послуги належним чином, не порушувати права інших Користувачів, третіх осіб та Сайту, в тому числі права інтелектуальної власності.

Користувач зобов’язаний забезпечувати безпеку своєго Профілю, не допускати до неї сторонніх осіб.

Користувач зобов’язаний не порушувати цілісність Сайту, втручатися в його нормальну роботу, намагатися отримати вихідний код Сайту, отримувати несанкціонований доступ до Профілів інших Користувачів, встановлювати шкідливий програмний код в поля для введення на Сайті, запускати автоматизовані програми для перешкоджання доступу до функціоналу Сайту інших осіб, збирати, зберігати та/або обробляти інформацію із Сайту (в тому числі, дані про інших Користувачів), в тому числі шляхом використання парсингу даних.

Користувач зобов’язується надавати правдиву й чітку інформацію у своєму Профілі. Забороняється надавати неправдиву інформацію, а також інформацію про іншу особу, яка не є Користувачем.

Користувач зобов’язується мати лише одне Профіль.

Забороняється вказувати свої контактні дані в полі “Про себе” Профіля.

Відповідальність Сайту

Сайт несе відповідальність за своєчасне та належне надання Послуг через Сайт. Сайт зобов’язується належним чином повідомляти Користувачів про зміну умов використання Сайту та надання Послуг, передбачених цією Угодою шляхом надсилання повідомлень на номер телефону, вказаний у Профілі та/або через електронну пошту, якщо таку було вказано Користувачем.

Сайт не несе відповідальності за зміст матеріалів, що публікуються Користувачами на Сайті та інформацію, яку Користувачі вказують в Профілі чи у повідомленнях до інших Користувачів. Сайт надає виключно інформаційні послуги з публікації інформаційних повідомлень щодо працевлаштування від Користувачів, забезпечує комунікацію між Користувачами, та не гарантує точність інформації щодо якості роботи та умов працевлаштування на місці.

Сайт не несе відповідальності за завдання шкоди, пошкоджень чи будь-яких збитків, що можуть бути спричинені використанням Сайту.

Адміністрація докладає зусиль для підтримання роботи Сайту, без помилок та в максимальній безпеці, але не може гарантувати повну відсутність помилок, збоїв та несправностей під час роботи Сайту, так само як і його безперервну придатність для визначених в Угоді цілей його використання.

Права crossborderwork.com

Адміністрація має право змінювати Сайт на власний розсуд.

Адміністрація Сайту має право змінювати інформаційні оголошення без попередження.

Адміністрація Сайту має право редагувати чи видаляти матеріали, опубліковані Користувачем на Сайті, якщо вони не відповідають умовам цієї Угоди, завдають шкоду Сайту чи третім особам, а також на власний розсуд без зазначення причини. Користувач також передає Сайту виключні майнові права на будь-які фото-, відео- та текстові матеріали, які Користувач розміщує на Сайті.

Конфіденційність та політика щодо захисту персональних даних

Адміністрація Сайту докладає зусиль для дотримання максимальної конфіденційності будь-якої інформації з обмеженим доступом, розміщеної на Сайті.

Сайт гарантує, що всі Персональні дані Користувача будуть використовуватися, зберігатися та оброблятися в базі даних Сайту у відповідності до положень Закону України “Про захист персональних даних”. Сайт також докладатиме зусиль для використання, зберігання та оброблення Персональних даних у відповідності до положень іншого застосовного законодавства. Користувач, в свою чергу, дає згоду на використання, зберігання та обробку таких Персональних даних виключно в рамках надання Послуг Сайту.

Порядок збирання Персональних даних, їх передача третім особам, зберігання та інша інформація щодо поводження із Персональними даними міститься у Політиці конфіденційності.

Права інтелектуальної власності

Всі компоненти Сайту та Сайт у цілому належать crossborderwork.com на правах ліцензії та охороняються законодавством в сфері захисту прав інтелектуальної власності, відповідно до положень застосовного права. Всі права захищено.

Користувач підтверджує та погоджується з тим, що весь вміст, матеріали (об’єкти), що доступні на Сайті, захищені, включаючи, але не обмежуючись, авторським правом, торговельними марками, патентами, комерційною таємницею. Відтворення, копіювання чи розповсюдження будь-яких об’єктів без письмового дозволу Сайту суворо заборонено.

Користувачі та будь-які інші треті особи можуть притягуватись до відповідальності за будь-які порушення прав інтелектуальної власності на об’єкти, розміщені на Сайті. Використання об’єктів права інтелектуальної власності Сайту в будь-яких цілях, прямо не зазначених в цій Угоді, суворо заборонено.

Застосовне право та вирішення спорів

Всі спори між Користувачем та Сайтом у процесі виконання цієї Угоди повинні вирішуватись шляхом переговорів.

У випадку, якщо неможливо дійти згоди та вирішити такий спір шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) календарних днів, такий спір передається на розгляд компетентного суду України відповідно до застосовного права.

Застосовним правом для цілей цієї Угоди, а також правовідносин, що виникають у зв’язку з її укладенням, виконанням та припиненням її дії, є право України.

Заключні положення

Сайт залишає за собою право вносити зміни, доповнювати та виключати положення Угоди час від часу.

Нова редакція Угоди набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не вказано в новій редакції Угоди.

Дата останніх змін буде вказана в Угоді у відповідному полі «Дата внесення останніх змін».

Користувач може припинити дію Угоди у будь-який момент шляхом припинення використання Сайту та отримання Послуг Сайту.

Сайт може припинити дію Угоди у будь-який момент, попередньо попередивши про це Користувачів шляхом надсилання повідомлення адресу електронної пошти, на номер мобільного телефону, який Користувачі вказують при реєстрації, а також шляхом повідомлення на Сайті, зокрема у Профілі Користувача.

У разі виникнення будь-яких питань стосовно виконання цієї Угоди, комунікації стосовно надання Послуг, звертайтеся за електронною адресою support@crossborderwork.com.